Rezonans CAŁEGO CIAŁA

3-Teslowy Rezonans Magnetyczny CAŁEGO CIAŁA (3T MR Whole-Body)

Rezonans magnetyczny całego ciała (WHMRI – Whole-Body MRI) w krótkim czasie umożliwia odwzorowanie tkanek całego organizmu, począwszy od głowy, przez klatkę piersiową, jamę brzuszną oraz miednicę, aż po kończyny. Dzięki tak szerokiemu zakresowi struktur objętych badaniem, rezonans magnetyczny całego organizmu pozwala na ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta. Umożliwia wstępne rozpoznanie potencjalnych nieprawidłowości.

Badanie Whole-Body pozwala również na wykrycie zmian w obrębie układu kostno-stawowego i mięśniowego (deformacje, nieprawidłowości naczyniowe). Ułatwia także ocenę stanu narządów osłoniętych przez struktury kostne (np. serca czy mózgu) i diagnozowanie takich zmian chorobowych jak:

  • zapalenie,
  • niedokrwienie,
  • wady wrodzone,
  • udary,
  • zaburzenia metaboliczne.

Sprawdź jak przygotować się do badania i jakie są przeciwwskazania do badania rezonansem magnetycznym

Zastosowanie badania rezonansu magnetycznego w onkologii – artykuł.

Rezonans magnetyczny całego ciała Rezonans magnetyczny całego ciała Rezonans magnetyczny całego ciała