Rezonans PIERSI

3-Teslowy Rezonans Magnetyczny PIERSI (3T MR Piersi)

Diagnostyka piersi metodą MR umożliwia wykrycie nieprawidłowej tkanki w piersiach pacjentki z bardzo dużą czułością, przewyższającą metody “konwencjonalne” – takie jak mammografia czy USG.

Szczególnie wysoka dokładność badania MR piersi charakteryzuje urządzenia 3-Teslowe. Wykorzystywane w nich 2-krotnie silniejsze (niż zwykle 1.5T) pole magnetyczne pozwala na uzyskanie najwyższej rozdzielczości i jakości badania. Warto pamiętać, że badanie piersi w rezonansie magnetycznym nie naraża pacjentki na ucisk piersi, który jest często źle tolerowany, ani na działanie promieniowania jonizującego.

Wskazania do badania MR piersi

Badanie MR piersi ma szczególne zastosowanie u kobiet młodych, zwłaszcza z rodzin obciążonych genetycznie mutacjami w genach BRCA-1 i BRCA-2. Wynika to z budowy tkanki piersi, która zmienia się z wiekiem. U młodych kobiet tkanka jest mniej przenikliwa dla promieniowania RTG oraz ultradźwięków.
U pacjentek z mutacjami BRCA-1 i BRCA-2 rezonans piersi stanowi metodę z wyboru. Wykorzystywana jest do systematycznej kontroli – jako działanie profilaktyczne, całkowicie obojętne dla zdrowia, co ma szczególne znaczenie u osób młodych.

Rezonans magnetyczny piersi wykonuje się również u kobiet z już rozpoznanym (innymi metodami) rakiem piersi, przed operacją. Pozwala to wykluczyć obecność zmian mnogich, które nie były widoczne w badaniach wcześniejszych, a na podstawie których zaplanowano leczenie. Wykrycie innych zmian w piersi lub współistniejących zmian w drugiej piersi może całkowicie zmienić planowane postępowanie terapeutyczne i przez to zwiększyć szansę na wyleczenie pacjentki.

Ważnym wskazaniem do badania MR piersi jest kontrola po operacyjnym leczeniu raka piersi, zwłaszcza jeżeli przed samą operacją nie wykonano badania MR. Pozwoli ona na uzyskanie dużej pewności o skutecznie przeprowadzonym leczeniu. Dodatkowo posiada ogromne znaczenie psychologiczne dla pacjentki. Przy zachowaniu obowiązujących standardów kontroli jakimi są mammografia i USG możliwa będzie jeszcze dokładniejsza ocena wyników leczenia.

Coraz większe rozpowszechnienie chirurgii plastycznej i stosowanie implantów piersi sprawia, że coraz więcej pacjentek ma obawy przed wykonaniem klasycznej mammografii. Powodem jest duży nacisk na piersi – z obawy przed uszkodzeniem implantów. Rezonans magnetyczny pozwala na badanie całkowicie bez ucisku i jednocześnie doskonale przedstawia materiał implantu. W związku z tym, badanie to świetnie nadaje się do kontroli piersi po wszczepieniu implantów. Często jako metoda zastępująca mammografię klasyczną.

Przygotowanie  do badania MR

Najlepszy czas do wykonania  badania to 6–14 dzień cyklu.

Jeżeli pacjentka stosuje terapię hormonalną wskazane jest odstawienie jej na 1–2 miesiące przed badaniem. Konieczna w tym celu jest konsultacja z lekarzem prowadzącym.

Badania wykonujemy z jak najlepszą wiedzą medyczną oraz zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Obrazowania Piersi (European Society of BreastImaging – EUSOBI)

https://www.eusobi.org/

W związku z brakiem refundacji NFZ badanie jest dostępne wyłącznie komercyjnie, jego koszt to 850 zł.

MRI piersi