Rezonans STAWÓW

3-Teslowy Rezonans Magnetyczny STAWÓW (3T MR Stawów)
Rezonans Magnetyczny STAWU KOLANOWEGO

Rezonans magnetyczny kolana umożliwia ocenę: struktur kostnych stawu, stanu więzadeł (zwłaszcza więzadła krzyżowego przedniego) oraz łąkotek. Badanie pozwala stwierdzić obecność wysięków w jamie stawowej, krwawień wewnętrznych. Możliwe jest także zaobserwowanie zmian w szpiku kostnym i okolicznych tkankach miękkich.

Rezonans magnetyczny kolana wykonuje się również przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi w tym obrębie, a także kontrolnie – po operacjach (np. rekonstrukcji więzadeł) lub w celu oceny skuteczności podjętego leczenia.

zdjęcie badania rezonansu magnetycznego kolana -  obraz MRI

Dodatkową opcję badania kolana w rezonansie magnetycznym stanowi chrząstkogram. Wykorzystujemy specjalnie wypracowane sekwencje akwizycji obrazu i odpowiednie oprogramowanie dedykowane do tego rodzaju badań. Dzięki temu możliwe jest zobrazowanie nawet niewielkich zmian patologicznych w chrząstce stawowej. Obrazy są kodowane kolorem, co w sposób jasny i zrozumiały pokazuje zasięg zmian patologicznych i stopień uszkodzenia chrząstki stawowej.

Badanie MR jest w pełni bezpieczne i nie ma żadnego negatywnego wpływu na człowieka, nie ma również żadnych ograniczeń co do częstotliwości wykonywania rezonansu magnetycznego.

Przygotowanie do badania.