Badanie MR z kontrastem

Badanie z dożylnym podaniem środka kontrastowego


Jeśli na posiadanym przez pacjenta skierowaniu nie ma wskazania do podania środka cieniującego – badanie wykonuje się bez jego użycia. Ale, w trakcie badania nie można wykluczyć konieczności podania dożylnego środka kontrastowego – decyzję podejmuje lekarz radiolog.

W naszej Pracowni stosujemy niejodowy, paramagnetyczny środek cieniujący oparty na gadolinie – pierwiastku wykazującym właściwości ferromagnetyczne. Środek ten nie wchodzi w interakcje z innymi lekami i w większości przypadków jest szybko wydalany przez nerki. W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest wypicie dużej ilości płynów w ciągu następnych 24 godzin. W rzadkich przypadkach po badaniu z podaniem środka kontrastowego mogą pojawić się nudności, wysypka czy swędzenie. Wskazane jest jak najszybsze zgłoszenie tych objawów lekarzowi w Pracowni lub zgłoszenie się do najbliższej jednostki medycznej.

Po wykonaniu badania MR z kontrastem pacjent pozostaje jeszcze  przez ok. 15 minut pod opieką i obserwacją personelu Pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki. Istotne jest, aby po badaniu z użyciem środka cieniującego (kontrastu) wypić 1-2 litry wody,  gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu.

Choroby nerek

W naszej Pracowni dbamy o dobro i zdrowie pacjenta, dlatego w przypadku, gdy wykonywane jest badanie MR z kontrastem należy zawsze posiadać aktualny (nie starszy niż 14 dni) laboratoryjny wynik poziomu kreatyniny.  Według ostatnich wytycznych European Society of Urogenital Radiology (ESUR):

„Nie należy podawać paramagnetycznych środków kontrastujących zawierających gadolin u chorych z ciężką niewydolnością nerek, ze względu na możliwość wystąpienia nerkopochodnego włóknienia układowego/nerkopochodnej dermopatii włókniejącej (NSF/NFD nephrogenic systemic fibrosis/nephrogenic fibrosing dermopathy)”

 http://www.esur.org/contrast-media-education/

Wykonane badanie MR z dożylnym podaniem środka cieniującego nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów.

Sprawdź również jak przygotować się do badania i jakie są przeciwwskazania do wykonania badania rezonansem magnetycznym.