Przeciwwskazania do badania MR

Przeciwwskazania

Bezwzględne przeciwwskazania – wykluczające z badania:

  • rozrusznik serca,
  • neurosymulatory (np. słuchowe)
  • pompa insulinowa.

Względne przeciwwskazania – wymagające dostarczenia dokumentacji leczenia operacyjnego:

  • metaliczne implanty ortopedyczne,
  • sztuczna zastawka serca,
  • klipsy naczyniowe,
  • stabilizatory,
  • druty i śruby,
  • stary tatuaż (przeciwwskazanie względne do decyzji radiologa).

Przeciwwskazania nie obejmują pacjentów posiadających implanty zębowe, wypełnienia i mostki.

UWAGA!

Jeśli pacjent posiada w swoim ciele lub w gałce ocznej metaliczne ciała obce  np. implanty ortopedyczne, odłamki itp. ze względów bezpieczeństwa wymagane jest posiadanie informacji nt. ich kompatybilności z 3T MR (materiału, z którego zostały wykonane). Zaświadczenie można uzyskać od lekarza lub jednostki medycznej, w której przeprowadzono zabieg wszczepienia elementu).

Wynikiem badania jest opis wykonany przez lekarza radiologa oraz dokumentacja elektroniczna wydana na płycie CD/DVD (format DICOM) z dodatkowym oprogramowaniem umożliwiającym jej oglądanie przy pomocy współczesnego sprzętu komputerowego w warunkach domowych lub gabinetu lekarskiego.